Presentasjon Eirik

Finn tilgjengelige næringsarealer

Næringsarealdatabase for Lillehammer-regionen

Næringsarealdatabasen for Lillehammer-regionen er en digital oversikt over tilgjengelige næringsarealer i regionen. Oversikten har til hensikt å bringe tilbydere og leietakere/kjøpere sammen for å styrke regionens næringsutvikling. 

 

Yellow Now  Streaming Twitch Banner  (1).png

 

Databasen inneholder eiendommer i ulike faser av modenhet for et marked, i fra nøkkelferdige lokaler til arealer som vil bli tilgjengelig i fremtiden. Arbeidet er forankret i strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen, og er en klar bestilling fra regionens politikere. Vi har også mottatt flere henvendelser fra næringsaktører som har savnet en slik oversikt. Dersom du eier tilgjengelig næringsareal som du ønsker å inkludere i oversikten, eller har andre innspill og tilbakemeldinger, ta kontakt med Even Sylliåsen via e-post.

Klikk her for å komme til gjeldende reguleringsplaner for regionen. 
 

Eirik Haagensen - Næringssjef (kontakt ved spørsmål ang. næringsarealer)

Tlf.: 917 699 37

E-post: eh@vekst.lillehammer.no
 

Even Sylliåsen - Prosjektleder næringsarealdatabase (kontakt ved endringer, justeringer eller ønsket registrering av areal)

E-post: even.naeringsareal@gmail.com