Medlemmer

 • Ordfører og rådsleder Anette Musdalslien (SP), Gausdal kommune
 • Ordfører Anne Marie Sveipe (H), Øyer kommune 
 • Ordfører Hans Olav Sundfør (H), Lillehammer kommune
 • Opposisjonspolitiker Niklas Aas Skovdahl (SV), Øyer kommune
 • Opposisjonspolitiker Geir Tore Land (AP), Gausdal kommune
 • Opposisjonspolitiker Merethe Kjellberg (AP), Lillehammer kommune
 • Fylkespolitiker, Per Gunnar Sveen (AP), Innlandet fylkeskommune
 • Fylkespolitiker, Mari Gjestvang (SP), Innlandet fylkeskommune 
 • Kommunedirektør Åsmund Sandvik, Øyer kommune
 • Kommunedirektør Rannveig Mogren, Gausdal kommune
 • Kommunedirektør Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune
 • Avdelingssjef Wibeke Børresen Gropen, Innlandet fylkeskommune 
 • Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit

Ordfører Anne Marie Sveipe (H), Øyer kommune.

Ordfører Anette Musdalslien (SP), Gausdal kommune.

 

Ordfører Hans Olav Sundfør (H), Lillehammer kommune.

Møteplan

Rådet møtes jevnlig, seks ganger i året. 

Møteplanen er som følger:

 • Fredag 9. februar 2024
 • Fredag 5. april 2024
 • Fredag 14. juni 2024
 • Fredag 13. september 2024
 • Fredag 1. november 2024
 • Fredag 13. desember 2024

Dokumenter

Lenke til sakspapirer og protokoller ifbm. møter i Interkommunalt politisk råd finner du i Lillehammer kommune sin møtekalender her.

Rådet har en fireårig Strategiplan (2021-25) som du kan lese her.

Det lages årlige handlings- og økonomiplaner som følger opp føringene i strategiplanen. Handlings- og økonomiplanen for 2024 finner du her.

Interkommunalt politisk råd sin virksomhet oppsummeres rådets årsmelding. Årsmeldingen for 2023 kan du lese her.

Kontakt

Den daglige, administrative driften av Interkommunalt politisk råd ivaretas av regiorkoordinator Anne Kirsti Ryntveit. Administrasjonen er samlokalisert med Lillehammer-regionen Vekst i HubLHMR. Dersom du har saker du mener er relevant for IPR må du gjerne ta kontakt på akr@vekst.lillehammer.no /mobil 90611464, eller stikke innom Hub'en i GD-bygget i Jernbanegata 13 på Lillehammer. 

Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit