Formål

Interkommunalt politisk råd nyttes ofte som en hørings- og drøftingsinstans i saker av regional betydning. Gruppa disponerer også en del midler gjennom partnerskapsavtalen mellom de deltakende kommunene og fylkeskommunen. Prioriteringen av disse midlene til tiltak som kan bidra til en positiv utvikling i regionen, er en viktig oppgave. Rådet initierer og støtter prosjekter som bygger opp under ambisjonene i Regional næringsplan. I tillegg har Rådet gjennom en rekke år engasjert seg i arbeidet med å støtte fellestiltak som bygger opp under idretten i regionen. Rådet har også en egen arrangementsstøtteordning som du kan lese mer om under her.

For nærmere detaljer om Interkommunalt politisk råd sitt arbeid vises det til rådets årsmeldinger.

Medlemmer

 • Ordfører og rådsleder, Anette Musdalslien (SP), Gausdal kommune
 • Ordfører Ingunn Trosholmen (AP), Lillehammer kommune
 • Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP), Øyer kommune
 • Opposisjonspolitiker Brit Kramprud Lundgård (AP), Øyer kommune
 • Opposisjonspolitiker Helene Dypdal (AP), Gausdal kommune
 • Opposisjonspolitiker Astrid Gaasand (FrP), Lillehammer kommune
 • Fylkespolitiker, Kjerstin Lundgård (AP), Innlandet fylkeskommune
 • Fylkespolitiker, Hanne Astrup Velure (H), Innlandet fylkeskommune 
 • Kommunedirektør Åsmund Sandvik, Øyer kommune
 • Kommunedirektør Rannveig Mogren, Gausdal kommune
 • Kommunedirektør Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune
 • Rådgiver Anne Marie Sveipe, Innlandet fylkeskommune 
 • Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit

Møteplan

Rådet møtes jevnlig, ca seks ganger i året. 

Møteplanen for 2022 er som følger:

 • Fredag 11. februar
 • Fredag 1. april
 • Fredag 10. juni
 • Fredag 9. september
 • Fredag 28. oktober
 • Fredag 2. desember

Dokumenter

Lenke til sakspapirer og protokoller ifbm. møter i Interkommunalt politisk råd finner du i Lillehammer kommune sin møtekalender her.

Rådet har en fireårig Strategi- og handlingsplan (2021-25) som du kan lese her.

Det lages årlige Budsjett- og tiltaksplaner som følger opp føringene i Strategi- og handlingsplanen. Budsjett- og tiltaksplanen for 2022 finner du her

Interkommunalt politisk råd sin virksomhet oppsummeres rådets årsmelding. Årsmeldingen for 2021 kan du lese her.

Kontakt

Den daglige, administrative driften av Interkommunalt politisk råd ivaretas av regiorkoordinator Anne Kirsti Ryntveit. Administrasjonen er samlokalisert med Lillehammer-regionen Vekst i HubLHMR. Dersom du har saker du mener er relevant for IPR må du gjerne ta kontakt på akr@vekst.lillehammer.no /mobil 90611464, eller stikke innom Hub'en i GD-bygget i Jernbanegata 13 på Lillehammer. 

Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit