LRV jobber for å fremme næringslivet i regionen, og stimulere til etablering og tilflytting. Vi har ansvar for å tilby veiledning, støtte og informasjon til eksisterende og potensielle bedrifter, samt å samarbeide med andre aktører som bidrar til næringsutvikling. Vi har også en rolle i å påvirke og tilrettelegge for gode rammebetingelser for næringslivet, blant annet gjennom planlegging, infrastruktur og kompetanseheving. Vi ønsker å være en aktiv og synlig partner for næringslivet i Lillehammer-regionen, og bidra til å skape vekst, innovasjon og bærekraft. 

I Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen kan du lese mer om hvordan vi jobber for å bidra til verdiskaping og flere sysselsatte i regionens næringsliv.

Ønsker du veiledning?

Registrer deg her, så tar vi kontakt med deg.

Besøk oss i Hub LHMR – midt i Lillehammer sentrum, eller ta kontakt med en av våre ansatte:

Eirik Haagensen

Eirik Haagensen, næringssjef 

E-post: eh@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 917 69 937

Henning Holmbakken

Henning Holmbakken, næringsrådgiver

E-post: hh@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 917 07 016

Portrett av Anne Kirsti Ryntveit

Anne Kirsti Ryntveit, regionkoordinator 

E-post: akr@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 906 114 64

Line Ramsvik

Line Ramsvik, næringsrådgiver 

E-post: line.ramsvik@lillehammer.kommune.no
Mobil: 971 32 383

Portrett av Andrea Indahl Lauritzen

Andrea Lauritzen Indahl, næringsrådgiver

E-post: andrea.indahl@lillehammer.kommune.no
Mobil: 404 65 419

Øivind Pedersen

Øivind Pedersen, kulturnæringsutvikler 

E-post: oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no 
Mobil: 900 97 116

Monika, næringsrådgiver LRV

Monika Valset, næringsrådgiver

E-post: mv@vekst.lillehammer.no
Mobil: 915 96 614

 

Ida Myklebust Sundar

Ida Myklebust Sundar, digital markedsfører 

E-post: ida.myklebust.sundar@lillehammer.kommune.no
Mobil: 928 08 250