Vi vil gjerne hjelpe deg - ta kontakt med oss!

Lillehammer-regionen Vekst (LRV) skal være en felles "inngangsdør" for utvikling av næringslivet i Lillehammer-regionen, i vid forstand. Vi bistår med videreutvikling av eksisterende bedrifter, såvel som nyetableringer, og er et viktig bindeledd mellom næringslivet i regionen og kommunenes administrative og politiske ledelse. Under finner du kontaktinformasjon!

Eirik Haagensen, næringssjef
E-post: eh@vekst.lillehammer.no
Mobil: 917 69 937

Henning Holmbakken, næringsutvikler
E-post: hh@vekst.lillehammer.no
Mobil: 917 07 016

Anne Kirsti Ryntveit, regionkoordinator
E-post: akr@vekst.lillehammer.no
Mobil: 906 114 64

Line Ramsvik, næringsutvikler
E-post: line.ramsvik@lillehammer.kommune.no
Mobil: 971 32 383

Øivind Pedersen, kulturnæringsutvikler
E-post: oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no
Mobil: 900 97 116

Ida Myklebust Sundar, digital markedsfører
E-post: ida.myklebust.sundar@lillehammer.kommune.no
Mobil: 928 08 250