Lillehammer-regionen har et variert og innovativt næringsliv, med sterke kompetansemiljøer innen blant annet idrett, kultur, reiseliv, helse og teknologi. Vi har høy livskvalitet med rikt kulturtilbud, flotte natur- og friluftsopplevelser og et inkluderende og engasjert lokalsamfunn.

1. Godt kundegrunnlag

Godt kundegrunnlag med noen av Norges mest attraktive hytteområder og et stort antall turister, sommer som vinter.

2. Optimal beliggenhet

Utvikling av E6 gir nye næringsarealer. Beliggenheten vår er optimal – kun to timer fra Oslo og Gardermoen og med direkte togforbindelse til Oslo og Trondheim.

3. En region i utvikling

Vi har spennende prosjekter på gang! Nå utvikles medie- og teknologihub på Skysstasjonen i Lillehammer, og Tech & Innovation Center Hafjell Arena.

4. Tilgang på kompetanse

God tilgang på høy og relevant kompetanse med Høgskolen i Innlandets største Campus og Cyberingeniørskolen. Kort vei til NTNU på Gjøvik.

5. Akkurat passe stort

Regionen er stor nok til at du har god tilgang på kunder og samarbeidspartnere, og liten nok til at det er lett å få oversikt over hvem du bør samhandle med.