Her kan du lese mer hvilke muligheter du har til å få støtte til ditt arrangement i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune. Du finner også informasjon om fylkeskommunale tilskuddsordninger.

Kommunale/interkommunale ordninger

Interkommunalt politisk råd har en tilskuddsordning for nasjonale og internasjonale kultur- og idrettsarrangementer i Lillehammer-regionen. Per i dag finnes det ingen egne, faste støtteordninger i Gausdal og Øyer. Gausdal kommune har imidlertid en arrangementsstøtteordning for lag og foreninger. Lillehammer kommune har en egen ordning for tilskudd til kulturarrangementer som du kan lese om her. Ved store arrangementer og mesterskap vurderes kommunenes bidrag inn i disse i hvert enkelt tilfelle.

Fylkeskommunale ordninger

Innlandet fylkeskommune ønsker å være en bidragsyter og samarbeidspartner i arrangementsutvikling i fylket. Fylkeskommunen har derfor ulike støtteordninger du som arrangør kan søke på. Les mer om de ulike ordningene og hvilke formål og kriterier disse har under:

Andre ordninger

Se Tilskuddsportalen for oversikt over andre tilskuddsordninger.