Line Ramsvik har hatt et vikariat som næringsrådgiver med ansvar for Gausdal kommune, og går nå over i fast stilling. Hun har to års erfaring fra vikariatet i Lillehammer-regionen Vekst, samt tilsvarende stilling i Hol kommune. I Hol kommune har hun også jobbet som prosjektleder i Samfunnsutviklingsavdelingen. Videre har hun erfaring som daglig leder i Visit Geilo og koordinator i Klosser Innovasjon.

– I de to årene jeg har vært i Lillehammer-regionen Vekst har jeg fått erfare at næringslivet i regionen er utrolig variert og at bedriftene drives av virkelig dyktige folk som stadig imponerer. Jeg ønsker å være mer ute på bedriftsbesøk fremover slik at jeg blir enda bedre kjent med den hverdagen bedriftene står i, samtidig som jeg håper det vil senke terskelen for å ta kontakt med oss i virkemiddelapparatet, forteller Line.

Monika Valset kommer fra lederstilling i IDT Solutions AS. Hun har vært universitetslektor hos NTNU Gjøvik, hvor hun også har hatt stillingen som seniorkonsulent. Videre har hun blant annet arbeidet som driftskoordinator i Gudbrandsdalen Uldvarefabrik.

Line Ramsvik

Line Ramsvik går fra vikariat til fast stilling som næringsrådgiver i Lillehammer-regionen Vekst.

Monika, næringsrådgiver LRV

Monika Valset blir ny næringsrådgiver i Lillehammer-regionen Vekst.

– Jeg ser frem til å bidra med mitt engasjement, mine erfaringer og min kompetanse i utvikling av byen min og regionen. Jeg har erfaring fra ulike næringer – hotell- og restaurantbransjen, industri og akademia – og har god innsikt i hva disse innebærer. Jeg ser frem til å bli kjent med nye kolleger og å spille hverandre gode, forteller Monika.

Hun brenner for norsk næringsliv, og å bygge stolthet for Lillehammer-regionen og alt den byr på.

– Jeg er opptatt av relasjonsbygging på tvers av sektorer, bransjer og kommuner. Vi har alle mye å lære av hverandre, og derfor er tverrfaglig samarbeid en nøkkel til en effektiv og innovativ tankegang. Her er det også viktig å se på helheten slik at man ikke bare jobber i sin egen «silo». Det dreier seg også om å bygge stolthet for der hvor man jobber og bor, og å fortelle om det. Slik bygger man omdømme overfor potensielle selskaper, innflyttere og ikke minst kommende generasjoner, mener Monika.

Næringssjef i Lillehammer-regionen, Eirik Haagensen, gleder seg over et godt team av medarbeidere.

– Jeg er utrolig fornøyd med at vi har fått Monika på laget og at Line fortsetter i Lillehammer-regionen Vekst. Begge har solid kompetanse som vil komme næringslivet i vår region til gode de kommende årene, forteller han.

Skal løfte bedrifter med vekstpotensial, samt tiltrekke flere

Det er Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen som styrer hva Lillehammer-regionen Vekst skal prioritere i sitt arbeid. Planen er utarbeidet i tett samarbeid med næringslivet i regionen. Det overordnete målet i planen er at kommunene, sammen med næringsaktører og akademia, bidrar til at næringslivet skaper større verdier og har flere sysselsatte. 

Hvert år vedtas en regional tiltaksplan i Interkommunalt poltitisk råd. Denne planen går nærmere inn på hvilke prosjekter næringsavdelingen skal gjennomføre. Fremover er det to satsninger som blir spesielt viktige. Her skal hele teamet samarbeide tett og de to næringsrådgiverne blir sentrale.

Visste du at?

Interkommunalt politisk råd er en pådriver i utviklingen av Lillehammer-regionen og består av regionens ordførere, opposisjonspolitikere og to fylkespolitikere. Lillehammer-regionen Vekst er regionens næringsutviklingsapparat og jobber for næringsutvikling og tilflytting.

Den ene satsningen handler om å jobbe tett med eksisterende bedrifter med vekstpotensial, om å skape flere arbeidsplasser i Lillehammer-regionen. For å løfte bedriftene, trengs en tett samarbeidskultur mellom aktørene som jobber for å fremme næringslivet i regionen. Vi vil være en pådriver for enda tettere samarbeid, slik at vi sammen kan målrette og skreddersy innsatsen inn mot næringslivet på best mulig vis. I tillegg må det bygges en kultur i næringslivet for å benytte seg av virkemidler som finnes. Arbeidet skal synliggjøres for å skape oppmerksomhet og bygge omdømme.

Den andre satsningen er målbevisst arbeid for å tiltrekke oss bedrifter utenfor regionen, ved at de velger å flytte hele virksomheten eller opprette et avdelingskontor her. Også her er målet å skape flere arbeidsplasser i Lillehammer-regionen.

– Jeg har stor tro på at disse to satsningene vil bringe regionen fremover. Det vil kreve at vi i Lillehammer-regionen Vekst er enda mer «på» og nettopp derfor er det så viktig at vi er godt kjent med næringslivet og at bedriftene her kjenner oss. Vi er til for næringslivet og vi skal være den første du som bedriftsleder kontakter når du sitter litt fast, forteller Line.

På bedriftsbesøk hos Olstad Snekkerverksted

Næringsrådgiver Line Ramsvik på besøk hos Olstad Snekkerverksted i Gausdal, sammen med assisterende kommunedirektør i Gausdal kommune, Jarle Snekkestad.

På bedriftsbesøk hos Olstad Snekkerverksted

Sammen med sine to ansatte leverer brødrene Hårstadhaugen i Olstad Snekkerverksted skreddersydde trappeløsninger til nybygg, rehabilitering, laftede hus og hytter. Her fra bedriftsbesøk i 2023.