Næringsdriv 2024

Årets Næringsdriv endres! Vi kobler sammen flere arrangementer og skaper en slags mini-Arendalsuke for vår region. Mandag 23.9 arrangeres Næringsdriv-konferansen. Her får du masse inspirasjon og faglig input som du kan ta med deg videre inn i uka, hvor fokuset blir på hvordan vi kan ta med oss ny kunnskap til å faktisk få til utvikling. 

Mer info kommer snart, så hold av datoene og følg med her og på facebook-arrangementet. Vi har også opprettet en egen instagram, naeringsdriv, som det kommer spennende innhold på etter hvert. 

Ønsker din bedrift å bli arrangør eller partner?

Vi trenger bedrifter og organisasjoner som ønsker å sette viktige temaer og problemstillinger på agendaen. Hva mener du er viktig for din virksomhet, byen eller regionen. Hva bør vi fokusere på? Ønsker din bedrift å synliggjøres som partner? Send en e-post til næringsrådgiver i Lillehammer-regionen Vekst, Andrea Indahl, på andrea.indahl@vekst.lillehammer.no hvis du vil høre mer om Næringsdriv.

Slik var Næringsdriv i 2023

I 2023 ble Næringsdriv arrangert torsdag 5. oktober på Scandic Lillehammer Hotel. Dagen ble avsluttet med HubPub i kontorfellesskapet Hub LHMR.

Hafjell Slakteri ble kåret til Årets Næringsdriver 2023.

Gro-Eva Lyngås Owren og Sigurd Owren er gründerne bak Lillehammer Bakeri og ble kåret til Årets næringsdriver 2022.

Program 2023

12:00 Felles lunsj og mingling

13:00 Velkommen til konferanse! 

Historier fra veletablerte bedrifter i regionen, og nye og spennende prosjekter. Hva er deres oppskrift til suksess? Vi fikk høre fra:

  • NHO Innlandet
  • Astera AS er en nyoppstartet gründerbedrift som skal utvikle et lavterskel treningstilbud til bedrifter i Lillehammer-regionen. Gründerne Karen og Pernille er helse- og treningsfysiologer som ønsker å bruke sin kompetanse til å hjelpe andre med å komme i gang med og finne glede i fysisk aktivitet og trening. 
  • Digital Innlandet er et nettverk for IKT-bedrifter i Innlandet. De skal fortelle om sitt arbeid og hva Innlandsporteføljens satsingsområde Tech Valley kan bety for Lillehammer-regionen.
  • Bli kjent med gründerne bak Hafjell Arena og deres visjoner! Gründerne vil skape en arrangements- og messearena i Øyer kommune med digitalt kompetansesenter, skole, næring, handel, servering og idrettstilbud. Arenaen vil ha stort fokus på broadcasting, live tv-produksjon, Unreal Engine og e-sport. 
  • Glocal Green utvikler en helt ny verdikjede for utnyttelse av avfall fra både skogen og fiskeoppdrett for å kunne levere grønt drivstoff til internasjonal skipsfart. I Øyer skal selskapet produsere biometanol av hogstavfall fra skogsnæringen.
  • Matfylket Innlandet er en satsing for å samle landbruket, reiseliv og matproduksjon i Innlandet til en sterk matregion. Henning Holmbakken deler sine erfaringer fra dette arbeidet så langt.
  • Varde Investeringslaug investerer i bærekraftige vekstselskaper i Gudbrandsdalen, og bistår unge selskaper med risikokapital og kunnskap. Hans Vigstad har vært daglig leder for dette nye fondet i ett år og vi er spent på å høre hva hans erfaringer er så langt og litt om selskapene Varde har investert i.
  • Hvordan starte en bedrift i Lillehammer-regionen? Vi utfordret de som jobber med å bistå gründere i Lillehammer-regionen til å pitche hva de kan bidra med på bare to-tre minutter. Her får vi høre fra Lillehammer-regionen Vekst, Skåppå, Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap og Start LHMR.
  • Panelsamtale: Hvilke ambisjoner og mål bør vi ha for Lillehammer-regionen i fremtiden? 

17:00 – konferanseslutt. Kvelden fortsatte på Hub Pub i kontorfellesskapet Hub LHMR.