De tre nevnte bedriftene har alle lokalt/regionalt eierskap. Eidsiva Bredbånd og IKOMM i svært stor grad, mens Norkart hadde et betydelig lokalt eierskap inntil det meste av selskapet ble solgt til Johan H. Andresen-kontrollerte Ferd i 2021.

Det er betryggende å ha bedrifter med lokalt eierskap og hovedkontor på Lillehammer, fordi det sikrer at beslutninger tas lokalt og det er ofte med og sikrer at en stor del av investeringene gjøres lokalt. Selv om Norkarts majoritetseier er Oslo-baserte Ferd, peker alt i retning av at Lillehammer-avdelingen fortsatt satses på. Senest i fjor sommer ble det varslet en utvidelse av avdelingen fra 55 til 70 ansatte. Kanskje hjelper det at Andresen er venn av regionen, med hytte i Hafjell og sitt hjertebarn Swix plassert trygg langs hovedvegen til hytta.

Nye aktører vokser

På kort sikt kan en annen trend virke litt skremmende på etablert IKT-næring. For det skapes gjerne større konkurranse om arbeidskraften når store nasjonale og internasjonale foretak bygger opp IKT-avdelinger på Lillehammer. Telenor har vært etablert på Lillehammer i mange år, og særlig var tilstedeværelsen stor før, under og etter OL i 1994. I dag har de 65 ansatte på Fåberg, en avdeling som er helt sentral i oppbyggingen av 5G og som for kort tid siden ble utvidet betydelig.

En annen aktør som satser på Lillehammer er Entur. Det statlige selskapet bak den nasjonale reiseplanleggeren har i mange år vært kjent for sitt kundesenter på Lillehammer, og valgte for et par år siden også å satse på en utvikleravdeling på Lillehammer, en avdeling de planlegger for at skal ha minst 20 ansatte.

Internasjonale selskaper kommer

Et stort internasjonalt selskap, Advania, opprettet nylig en avdeling på Lillehammer, som jobber med cybersikkerhet. På kort tid har avdelingen blitt fire personer og det varsles at den skal bli større. Sist ut er en annen internasjonal gigant, Capgemini, som skal vokse med 20-25 ansatte på Lillehammer de neste årene. De første stillingsutlysningene er ute i disse dager.

Høy andel i IKT-næringen

Statistisk Sentralbyrås statistikker viser at andelen sysselsatte i bransjekategorien Telekommunikasjon og IT-tjenester, allerede er betydelig høyere i Lillehammer enn for landet totalt sett. Mens 3,1 % av de sysselsatte på Lillehammer jobber i disse bransjene, er tallet for landet totalt sett 2,5 %.  Ser vi på noen byer det kan være relevant å sammenligne oss med, er tallet for Tønsberg 1,6 %, Hamar 1,0 %, Gjøvik 0,9 % og Sandefjord 2,3 %. Det skal legges til at store offentlige IKT-avdelinger ikke er med i disse tallene som kun inkluderer private foretak.

På kort sikt vil nok det kunne oppleves som at de nye etableringene gir økt konkurranse om arbeidskraft. På sikt vil det med stor grad av sannsynlighet gjøre at IKT-miljøet blir mer attraktivt å komme til for både unge nyutdannede og erfarne som har vært i arbeidslivet en stund. Kjenner du noen som jobber i IKT-næringen, som du gjerne vil ha til Lillehammer, er det i hvert fall bare å tipse dem! På Lillehammer er det muligheter.

Les mer om å etablere seg på Lillehammer

Les om Sikkerhetsfestivalen som arrangeres på Lillehammer i slutten av august