Regionens tre kommuner har samlet sine næringsutviklere i en felles enhet, sammen med administrasjonen i Interkommunalt politisk råd (regionrådet). Vi bistår med videreutvikling av eksisterende bedrifter, såvel som nyetableringer, og er et viktig bindeledd mellom næringslivet i regionen og kommunenes administrative og politiske ledelse. Vi skal også vise omverdenen hvor attraktiv regionen er.

I Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen kan du lese mer om hvordan vi jobber for å bidra til verdiskaping og flere sysselsatte i regionens næringsliv.

Ønsker du veiledning fra en av våre næringsrådgivere?

Registrer deg her, så tar vi kontakt med deg. Informasjonen du oppgir hjelper oss å forberede en videre oppfølging. Ved spørsmål, ta kontakt med Henning Holmbakken på telefon 917 07 016 eller e-post: hh@vekst.lillehammer.no.

Kom gjerne innom oss, eller ta kontakt med oss på e-post eller telefon:

Eirik Haagensen, næringssjef 

E-post: eh@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 917 69 937

Henning Holmbakken, næringsutvikler

E-post: hh@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 917 07 016

Anne Kirsti Ryntveit, regionkoordinator 

E-post: akr@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 906 114 64

Line Ramsvik, næringsutvikler 

E-post: line.ramsvik@lillehammer.kommune.no
Mobil: 971 32 383

Andrea Lauritzen Indahl, næringutvikler

E-post: andrea.indahl@lillehammer.kommune.no

Øivind Pedersen, kulturnæringsutvikler 

E-post: oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no 
Mobil: 900 97 116

Ida Myklebust Sundar, digital markedsfører 

E-post: ida.myklebust.sundar@lillehammer.kommune.no
Mobil: 928 08 250