Oppdatert 01.07.2021

Hensikten med bærekraftskriteriene er todelt. De skal fungere som en god sjekkliste for arrangører for hvordan de kan gjøre sitt arrangement mer bærekraftig. Kriteriene legges til grunn i dialogen mellom arrangør og lokale/regionale myndigheter for vurdering av søknader om støtte.

Bærekraft har tre likestilte bein: økonomi, miljø og sosial bærekraft. Alle tre skal i utgangspunktet vektlegges likt. 

Det vil være en dynamisk prosess for å utvikle denne bærekraftsmatrisen. Dato for oppdatering ser du øverst i denne artikkelen.

Last ned bærekraftskriteriene her.