Regional arrangementsstrategi

De tre kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal har alle vedtatt en felles arrangementsstrategi. Kommunen i Midt- Gudbrandsdal er i startgropa med sin strategi.

Strategien har som formål å gi en overordnet retning på hva kommunene vil prioritere og ha særlig fokus på innenfor arrangementsfeltet, og ønsker å skape i tett samarbeid med de mange dyktige arrangementsaktørene i regionen. Et viktig bidrag i denne strategien vil derfor være å tydeliggjøre hvilke ambisjoner kommunene har for arrangementssatsingen i regionen. 

Den skal tydeliggjøre hvilke områder som bør ha særlig fokus for å kunne utvikle og styrke arrangementssektoren i regionen fremover og gi et bedre grunnlag for prioritering og målretting av fremtidige ressurser innenfor arrangementsfeltet. 

Strategien skal være tydelig nok til å angi en ønsket retning og peke på utviklingsområder, men samtidig fleksibel og dynamisk nok som arrangementsfeltet, og den regionale tilnærmingen, krever. Den skal videre bidra til økt kunnskap om arrangementenes betydning i et helhetlig perspektiv

Videre er vi opptatt av å bistå arrangører på en best mulig måte. Kommunen har en samarbeidsavtale med Visit Lillehammer, og arrangementsrådgiver Stein B. Olsen i Visit Lillehammer kan kontaktes for alle typer henvendelser og spørsmål.

Last ned og les regional arrangementsstrategi her (vedtatt i IPR (Interkommunalt politisk råd) februar 2024).

Nasjonal arrangementsstrategi

Det er videre også vedtatt en nasjonal arrangementsstrategi som også Visit Lillehammer har vært medvirkende til. Denne er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Last ned og les mer i dette dokumentet.