1

Kunden. Kvalitet. Klima

UTSATT: Fritidsboligkonferansen 2020

UTSETTER KONFERANSEN: Som arrangører har vi jobbet intenst og omfattende drøftet hvordan vi løser situasjonen relatert til økningen i antall konstatert smittede i den senere tid. Konklusjonen er at vi nå forholder oss til at landet er i en såpass spesiell situasjon at vi velger å flytte arrangementet til over nyttår.

Viktig informasjon angående Fritidsboligkonferansen 2020

Det er med stor beklagelse vi har måttet lande på dette standpunktet. Vi mener den årlige Fritidsboligkonferansen er en viktig nasjonal fagarena for alle som lever av, for og med fritidsboligsektoren i Norge. Vi er meget lei oss for dette. men velger selvfølgelig å ta hensyn til situasjonen landet befinner seg i og utsetter derfor Fritidsboligkonferansen til 2021.

Vi i Lillehammer-regionen Vekst, Boligprodusentene, Norsk Turistutvikling og Innlandet fylkeskommune, kommer tilbake med en ny invitasjon over nyttår.

 

 

Tema for årets konferanse:
Temaet for årets konferanse er «Kunden. Kvalitet. Klima» og belyser temaer som bærekraft, markedsføring og salg, samt trender innen omsetning og utvikling av fritidsboliger. Målgruppen for konferansen er alle som har interesse for eller ambisjoner om å gjøre business på fritidsboligsektoren, samt offentlig ansatte som driver med utviklingsarbeid, planarbeid og arealarbeid.


Koronapandemien og smittevern:
Grunnet koronapandemien arrangerer vi årets konferanse som et bransjetreff med maksimalt 50 tilgjengelige plasser. Du som tidligere har deltatt på konferansen får derfor muligheten til å melde deg på før vi går offentlig ut med arrangementet. Hotellet legger til rette for at alle smittevernhensyn vil være i varetatt for å sikre trygge rammer rundt gjennomføringen.

Detaljer:

  

Program:

09.00 - 09.30: Registrering kaffe

09.30 - 09.45: Velkommen og åpning/ Rådsleder Jon Halvor Midtmageli

09.45 - 10.35: Hvem er hyttekjøperne fremover når kundene blir yngre og klima viktigere? / Hilde Charlotte Solheim

10.30 - 11.05: De bærekraftfokuserte hyttekjøperne - Er de her allerede og hvordan møter vi dem/ Stig Svartor, PrivatMegleren

11.05 - 11.25: Kaffe

11.25- 11.55: Konseptet klimapositive hytteområder - Eksemplet fritidsboligutvikling på Lygna/ Kjell O. Solbakken, Norsk Turistutvikling

11.55 -12.30: Klimapositive hytter - Hva mener markedet om konseptet? / Arve Noreng, Leve Hytter

12.30 - 13.30: Lunsj

13.30 - 14.05: Turufjell: 2000 fritidsboliger fordelt over 50 år. - Hvordan vi jobber med bærekraft, arealdisponering og kanalisering av ferdsel/ Tim Rønning, Turufjell

14.05- 14.40: Merkevaren Trygt hyttekjøp - hva og hvorfor/ Per Jæger, adm. direktør, Boligprodusentene
15.00 - 15.35: Hvor store verdier skaper hyttebyggingen? / Tor Arnesen, Høgskolen i Innlandet