Bedriftsintern opplæring

Søknadsfrist 28. oktober, 2020!

Søk støtte til bedriftsintern opplæring

Kompetanseutvikling er viktig for alle næringer. Innlandet fylkeskommune har lagt ut en tilskuddsordning for støtte til bedriftsintern opplæring med søknadsfrist 28. oktober. Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben.

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte. Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida. Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger blir endra. Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke.

Informasjon om støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no, hvor du skriver inn «bedriftsintern opplæring Innlandet» i søkefeltet. Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye!

Spørsmål om ordningen kan rettes til