Ambisjonen til festivalen er at den skal bli Norges største og viktigste sikkerhetsarrangement, og være en samlende arena for alle med interesse eller ansvar for cyber, IKT og informasjonssikkerhet.

Sikkerhetsfestivalen er et samarbeidsarrangement mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge. Initiativtager er Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF).

Sjekk ut mer om festivalen og meld deg på her.

Inspirasjon fra Norsk Litteraturfestival 

Sikkerhetsfestivalen har hentet inspirasjon fra blant annet Norsk Litteraturfestival, og bringer konferanseformatet ut i byen. Trolig et unikt konsept for en næringslivssamling som denne, og Lillehammer er perfekt for formålet. Rundt 10 ulike steder i byen tas i bruk for foredrag, og mange av byens restauranter brukes for å servere deltakerne. I tillegg kommer det er stort telt på Stortorget, der det både blir bespisning og stort stands-område.

Cybersikkerhet en viktig satsing for regionen

Lillehammer-regionen har sammen med Gjøvikregionen og Innlandet fylkeskommune en stor satsing på cybersikkerhet. For Lillehammer-regionen er basisen Cyberforsvaret på Jørstadmoen og Cyberingeniørskolen samme sted. I de siste årene har vi også fått etablert Kommune-CSIRT (nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i norske kommuner) og for stadig flere av IKT-bedriftene har cybersikkerhet blitt et viktig ben å stå på.

Målsetningen framover er en stor vekst i arbeidsplasser innen dette feltet, både gjennom en økning i Cyberforsvaret og i privat IKT-næring.