Næringsdrivkonferansen byr blant annet på:

  • Status på vår region i et makroperspektiv
  • Suksesshistorier
  • Fremtidsutsikter
  • Anledning til å bli kjent med mulighetene fra virkemiddelapparatet
  • Lunsj og god stemning!

PROGRAM MANDAG - Konferansen

Sted: Høgskolen i Innlandet, Storhove

11:00 Registrering og lunsj
12:00 Programstart
17:00 Mingling og stands

18:00 Afterwork 

PROGRAM ONSDAG - Bonusevent

Sted: Kulturhuset Banken

16:30 Mat og mingling
17:00 Foredrag og workshop
19:00 TENK-GJØR-SKAP

Program oppdateres fortløpende og endringer kan forekomme.

Billetter slippes i august!