korona

Kontakt oss

Koronainformasjon til næringslivet

Lillehammer-regionen Vekst ønsker å ha en løpende dialog med lokale bedrifter vedrørende koronapandemien og dens konsekvenser for næringslivet.

 

Vi holder oss oppdatert på statlige og fylkeskommunale virkemidler og er tilgjengelige dersom din virksomhet ønsker å diskutere mulige løsninger og tiltak for bedriften.

Kontakt næringssjef Eirik Haagensen: eh@vekst.lillehammer.no