Har du muligheter til en fleksibel kontorløsning er det gode muligheter i Hub LHMR hvor du kan leie kontorplass i et innovativt miljø sentralt i Lillehammer.

Mange av jobbene i Lillehammer regionen finnes innen offentlig forvaltning, service, reiseliv, undervisning, helse og omsorg og primærnæringene. Se ledige stillinger

Lillehammer-regionen Vekst  og Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark er en aktiv bidragsyter til bedriftsetablering og næringsutvikling. Arbeidsfellesskapet "Fabrikken" jobber for å utvikle kulturnæringene, og tilbyr bl.a. kurs innen veiledning og prosjektledelse. Fabrikken leier i tillegg ut lokaler og tilbyr tjenester til små kulturnæringsbedrifter.

Med god tilgang på næringsareal er det også gode muligheter for etablering av nye bedrifter i Lillehammer-regionen. Les mer om attraktive næringstomter.