En pådriver i utviklingsarbeidet i Lillehammer-regionen

Interkommunalt politisk råd

Interkommunalt politisk råd er en pådriver i utviklingen av Lillehammer-regionen, både gjennom tildeling av utviklingsmidler og politisk og administrativt påtrykk i saker av stor betydning for regionen. Rådet består av ordfører og én opposisjonspolitiker fra henholdsvis Lillehammer, Øyer og Gausdal, samt to fylkespolitikere. I tillegg møter kommunedirektørene i de tre kommunene, en administrativ representant fra fylkeskommunen og regionkoordinator. Ledervervet i Rådet går på omgang mellom ordførerne. I 2021 er det ordfører i Gausdal, Anette Musdalslien, som er rådsleder.

Formål

Interkommunalt politisk råd nyttes ofte som en hørings- og drøftingsinstans i saker av regional betydning. Gruppa disponerer også en del midler gjennom partnerskapsavtalen mellom de deltakende kommunene og fylkeskommunen. Prioriteringen av disse midlene til tiltak som kan bidra til en positiv utvikling i regionen, er en viktig oppgave. Rådet initierer og støtter prosjekter som bygger opp under ambisjonene i Regional næringsplan. I tillegg har Rådet gjennom en rekke år engasjert seg i arbeidet med å støtte fellestiltak som bygger opp under idretten i regionen. Rådet har også en egen arrangementstøtteordning, som du kan lese mer om under menypunktet til venstre.

Regionkoordinator kan kontaktes dersom man ønsker å diskutere aktuelle prosjekter (for kontaktinfo, se nederst på siden).

For nærmere detaljer om Interkommunalt politisk råd sitt arbeid vises det til rådets årsmeldinger.

Medlemmer i Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen

 • Ordfører og rådsleder, Anette Musdalslien (SP), Gausdal kommune
 • Ordfører Ingunn Trosholmen (AP), Lillehammer kommune
 • Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP), Øyer kommune
 • Opposisjonspolitiker Brit Kramprud Lundgård (AP), Øyer kommune
 • Opposisjonspolitiker Helene Dypdal (AP), Gausdal kommune
 • Opposisjonspolitiker Astrid Gaasand (FrP), Lillehammer kommune
 • Fylkespolitiker, Kjerstin Lundgård (AP), Innlandet fylkeskommune
 • Fylkespolitiker, Rune Øygarden (H), Innlandet fylkeskommune 
 • Kommunedirektør Åsmund Sandvik, Øyer kommune
 • Kommunedirektør Rannveig Mogren, Gausdal kommune
 • Kommunedirektør Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune
 • Rådgiver Anne Marie Sveipe,Innlandet fylkeskommune 
 • Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit

Møteplan

Rådet møtes jevnlig, ca seks ganger i året. I møtene behandles saker av regional betydning. Du finner sakspapirer og protokoller fra møtene under menypunktet "Dokumenter" til venstre på siden.

Møteplanen for 2021 er som følger:

Torsdag 21. januar Ekstraordinært rådsmøte
Fredag 5. februar Rådsmøte
Fredag 12. mars Rådsmøte
Torsdag 4. mai Regional formannskapskonteranse
Fredag 4. juni Rådsmøte
Fredag 22. oktober Rådsmøte
Fredag 10. desember Rådsmøte

 

 

Anne_Kirsti_Ryntveit_color_lowres2
Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit Foto: Esben Haakenstad

Kontaktinformasjon

Regionkoordinator
Anne Kirsti Ryntveit
Tlf: 906 11 464
e-post: akr@vekst.lillehammer.no

Besøksadresse:
Hub LHMR
Jernbanegata 13
2609 Lillehammer

Postadresse:
Interkommunalt politisk råd c/o Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

Fakturaadresse:
Interkommunalt politisk råd c/o LIllehammer kommune
Fakturamottak
Postboks 986
2626 Lillehammer 

Fakturaer kan også sendes på e-post til Scanner.sentral.ingaende.faktura@lillehammer.kommune.no