Illustrasjon

Offentlig ettersyn

Forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler

25. juni 2021 - 03. august 2021

Formannskapet i Lillehammer vedtok 15.06.2021, å legge forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler i Lillehammer kommune ut til offentlig ettersyn, sak 36/21. 

Saksframstilling og protokoll med vedtak ligger tilgjengelig på Lillehammer kommunens hjemmeside. Frist for merknader er satt til 02.08.2021. Merknader sendes per post til Lillehammer kommune, eller postmottak@lillehammer.kommune.no