korona

Kontakt oss

Koronainformasjon til næringslivet

26. januar 2021

Lillehammer-regionen Vekst ønsker å ha en løpende dialog med lokale bedrifter vedrørende koronapandemien og dens konsekvenser for næringslivet.

 
Fakkelgården

Stor bredde i næringslivet

Mangfold av muligheter!

20. august 2015

Lillehammer-regionen har et variert arbeidsliv, med muligheter for de aller fleste. Selv om offentlig sektor står sterkt, blir mange overrasket over jobbmulighetene innen privat næringsliv. Det jobbes også aktivt for å legge til rette for dem som vil utvikle eller starte opp bedrifter.