Handlingplaner, årsmeldinger, møteinnkallinger og protokoller

Regionrådet lager en årlig handlingsplan som beskriver pågående prosjekter og legger føringer for prioriteringer av midler. Hvert år oppsummeres også virksomheten i det foregående året i en årsmelding. Det lages møteinnkallinger med dagsorden og sakspapirer til hvert møte, samt protokoller som oppsummerer møtene. Disse og andre relevante dokumenter finner du under.

Møteinnkallinger og protokoller, 2021

Disse finner du i Lillehammer kommunes kalender over politiske møter. Klikk på aktuell møtedato for Interkommunalt politisk råd.

 

Styrende dokumenter

Strategisk handlingsplan 2021-25

Budsjett- og tiltaksplan 2022

Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen

 

Årsmeldinger

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012 og vedlegg til årsmelding 2012

Årsmelding 2011

 

Andre dokumenter

Arrangementsstrategi 2019-2023