Mangfold og livskvalitet

I Lillehammer får du sjarmerende småbyliv, Norges koseligste og livligste gågate med et utvalg av butikker, kafeer, uteliv og servicetilbud som langt overskrider det man kan forvente av byer på Lillehammers størrelse. Korte avstander gjør at man kan nyttiggjøre seg av de urbane tilbudene også om man ønsker bo landlig og med god plass i nabokommunene Øyer og Gausdal. 

Nærheten til fantastisk turområder i skog og fjell, langs elver og vann, er helt unik uansett hvor man bosetter seg. Mulighetene for å drive organisert og uorganisert aktivitet er svært gode enten man er opptatt av idrett eller kultur, er ung eller gammel.

Attraktive boligområder og gode tjenester

Regionen har et bredt utvalg av ulike boligtyper i etablerte områder og det arbeides aktivt med å tilrettelegge for nye og attraktive boliger. Skolene og barnehagene er gode og har fine omgivelser, og uansett hvor i regionen man bosetter seg er avstandene til disse relativt små. På videregående nivå er utvalget av studieretninger bredt og regionen har også landets mest attraktive høgskole. Som innbygger i Lillehammer-regionen er således rammevilkårene for et godt liv for både små og store de aller beste!