Saksframstilling og protokoll med vedtak ligger tilgjengelig på Lillehammer kommunens hjemmeside. Frist for merknader er satt til 02.08.2021. Merknader sendes per post til Lillehammer kommune, eller postmottak@lillehammer.kommune.no