Kopi av 2018 (2)

Høring

Utbygging av breiband i Lillehammer-regionen: Tretten øst og Vestre Gausdal

Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har samlet seg om felles arbeid for å stimulere til utbygging av bredbånd i de delene av kommunene der slikt ikke lar seg realisere på rent kommersielt grunnlag. Det er Lillehammer-regionen Vekst som på vegne av kommunene, drifter breibandsprosjektet.  Mer om Breibandsprosjektet i Lillehammer-regionen 2018-2020 finner du her.

Kommunene har anledning til å søke om tilskudd fra Nkom (National kommunikasjonsmyndighet) for utbygging av breiband i områder der det ikke er grunnlag for utbygging på rent kommersielle vilkår. Mer om tilskuddsordningen fra Nkom, finner du her.

 

Vi har i år ambisjoner om å søke om tilskudd til to prosjekter i Lillehammer-regionen:

  • Det ene prosjektet kalt Tretten østside, ligger øst for sentrum av Tretten. Det strekker seg fra krysset Kananvegen/Sør-Trettenvegen og opp til og med Mågåli-gårdene.
  • Det andre prosjektet kalt Vestre Gausdal, strekker seg fra Haugetun nord for Forset sentrum til og med gården Enden nord for sentrum i Øvre Svatsum.

 

Fristen for å komme med høringsinnspill er mandag 23. april. Alle høringsinnspill skal sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes med "Høringsinnspill breiband".

 

Relevante momenter å berøre i høringsinnspillet kan være

Dekningsområdet: Er det tilgrensende områder som kan være aktuelle å inkludere?

Ressurser fra grenda/bygda: Har det vært lokale breibandsinitiativ tidligere i de foreslåtte områdene som ikke har resultert i utbygginger?

 

Breibandsprosjektet omfatter områder der kommersiell utbygging av breiband ikke kan påregnes de nærmeste årene. I enkelte områder vil utbygging av breiband være avhengige av offentlige tilskudd. I andre områder kan slike utbygginger la seg gjøre realisere gjennom grendevise prosjekter der de ulike grendene og breibandstilbyderne sammen realiserer utbygging. Breibandsprosjektet i Lillehammer-regionen 2018-2020 vil også engasjere seg i slike saker fremover.

 

Kontaktperson for Breibandsprosjektet i Lillehammer-regionen 2018-2020, er assisterende næringssjef Dag Høiholt-Vågsnes, 909 10 644, dhv@vekst.lillehammer.no