Eidsiva Bredbånd1140x641

Eidsiva bredbånd - først med "Activity based workspace"

Eidsiva bredbånd er først i landet med å innføre en metodikk som gir de ansatte optimale arbeidsforhold.

 

Nytt arbeidsmiljø gir mer deling

Et av Norges raskest voksende bredbåndsselskap har nettopp bygget om kontorene, og det innovative ombyggingsprogrammet er fundert på et nytt konsept kalt ABW (Activity Based Workplace). Dette innebærer å tilrettelegge fysiske lokaler og teknologiske hjelpemidler utfra hvilke behov man til enhver tid har for å prestere optimalt.

-Dette gir oss et mobilt og fritt arbeidsmiljø. Løsningene er bygd etter våre behov. Her er det samtidig rom for det meste. Vi har rom hvor man kan være alene eller sammen med andre, vi har bibliotek, båser og sofagrupper. Vi sitter der vi ønsker og ikke nødvendigvis sammen vår egen avdeling. Det er lettere å utveksle erfaringer, bli kjent med hverandre og få faglige innspill fra ulike personer, sier kultursjef Marianne Løkke Steinsrud.
 

«Vi sitter der vi ønsker og ikke nødvendigvis sammen vår egen avdeling.»

God bedriftskultur er et av fundamentene som Eidsiva bredbånd sin vekst er bygget på.

Eidsiva bredbånd ansatte.jpg

Produktsjef Kristian Ulen og kultursjef Marianne Løkken Steinsrud


Store utviklingsmuligheter

Eidsiva bredbånd ble etablert i 2004 for å løfte Hedmark og Oppland opp fra bunnrangeringer på den nasjonale bredbåndsmålingen. På ti år har firmaet bidratt til at bredbåndsdekningen i Innlandet har økt fra 25 til 100 prosent. Bedriften vokser nå ut over sitt historiske markedsområde. I 2013 vokste firmaet med 19 prosent, noe som gjør det til Norges raskest voksende bredbåndsselskap. Eidsiva bredbånd ønsker å være en betydelig aktør i markedet.

Bedriften har også stort fokus på utvikling av sine medarbeidere.


«Vi jobber i en av bransjene med raskest innovasjonstakt.»

-Jeg flyttet tilbake til Innlandet fra Oslo for 4 år siden, og har siden da tidvis savnet de muligheter og utfordringer arbeidslivet i hovedstadsregionen ga. Eidsiva bredbånd er det første stedet jeg føler jeg får brukt all kunnskapen jeg besitter og samtidig får mulighet til å utvikle meg videre. Her kan vi utfordre oss selv på lik linje som i store Oslo-baserte firmaer. Vi jobber i en av bransjene med raskest innovasjonstakt, og virksomheten satser tungt på ansattdrevet innovasjon og utvikling av bedriften. De ansatte blir oppfordret til selv å foreslå idéer til nye tjenester eller forbedringstiltak av enhver art, hvor alle forslag blir grundig evaluert og mulig gjennomført. På den måten kan vi alle påvirke utviklingen, sier produktsjef Kristian Andreas Ulen.

 

Likhetsprinsippet – bredbånd til alle og synlig ledelse

Drivkraften bak etableringen av Eidsiva bredbånd var at alle skal ha lik tilgang til god bredbåndsdekning. Eidsiva bredbånd jobber fremdeles for å hindre et digitalt klasseskille mellom kundene og gjør nye investeringer for å sikre god utbygging av bredbåndstjenester.


«Ledelsen er svært godt synlig i det daglige.»

Heller ikke hos de ansatte skal det være store skiller. Ledelsen er svært godt synlig i det daglige.

– Vi har en flat struktur og er en åpen bedrift hvor de ansatte får vite alt om bedriften. Alle de ansatte skal ha tilgang til alt og det er god dialog med ledelsen, sier produkstsjefen. Deling av kunnskap og daglig ros er viktige verdier i det daglige. Alles innsats er viktig for at firmaet skal lykkes.

Eidsiva_web-1140x641.jpg


Eidsiva bredbånd – kontinuerlig på utkikk etter dyktige medarbeidere

Eidsiva bredbånd er det sjette største bredbåndsselskapet i Norge med over 130 ansatte i dag. De fleste holder til på Fakkelgården i Lillehammer – i tillegg har de lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

De neste årene vil bringe en ny hverdag der etterspørsel etter bredbåndskapasitet levert over fiberkabel vil vokse kraftig. Eidsiva bredbånd vil ligge i tet og har til stadighet behov for nye og kompetente medarbeidere.


«Eidsiva bredbånd er kontinuerlig på utkikk etter dyktige medarbeidere innen alle fagområder.»

Utvikling og modernisering av våre  IT-systemene er en forutsetning for videre vekst. Eidsiva bredbånd har derfor et svært kompetent miljø av programvareutviklere og er kontinuerlig på utkikk etter dyktige medarbeidere innen alle fagområder.

Tidligere har Eidsiva bredbånd begrenset sitt marked til nærfylkene Hedmark og Oppland. Den tiden er forbi.

– Vi utvider stadig nettet vårt, og har allerede tatt skrittet langt utover Hedmark og Oppland. Dette gir oss nye og spennende muligheter, avslutter Sørbu.

Er du interessert i teknologistilling i Lillehammer og vil høre om mulighetene fremover? Kontakt Øyvind Sørbu, direktør IT på tlf 990 96 105 eller på e-post oyvind.sorbu@eidsiva.net

I filmen under kan du selv høre Øyvind Sørbu fortelle om Eidsiva bredbånd: