Bilde multidosedispenser

Tester fremtidens velferdsteknologi

Lillehammer og Øyer kommuner tester spennende velferdsteknologi i samarbeid med Eidsiva Vekst AS. Det gjelder blant annet multidosedispenser, såkalt digitalt nattilsyn og låsesystemer.

For Eidsiva Vekst er velferdsteknologiprosjektet en forlengelse av smarthussatsingen som har pågått over noen år, da samme teknologi benyttet til smarthusformål stort sett kan benyttes i kommunenes omsorgstjenester.

- Ved å bruke teknologien fleksibelt, kan vi bruke personalressursene mer hensiktsmessig, sier Lillian Svensli. Hun er prosjektansvarlig for velferdsteknologi i Lillehammer kommune. Pasientens integritet er i hovedfokus, i tillegg til kvalitet og økonomisk gevinst. Svensli sier at det ikke skal bli dyrere for brukerne å bruke teknologi enn det de betaler for tjenestene i dag.
- Det finnes mange lignende teknologier allerede, men vi ligger langt fremme i utviklingen ved å sette enkelt-teknologiene i et system, forteller Svensli.
- Mange eldre ønsker å bo hjemme lenger, og teknologien gir både en ekstra trygghet og mestring for brukerne, mener ordfører Espen Granberg Johnsen i Lillehammer kommune. Dersom prosjektet er vellykket, ønsker ordførerne i både Lillehammer og Øyer kommuner å ta i bruk teknologien i helsevesenet.

Multidosedispenser
24 pasienter i Lillehammer og Øyer tester nå en multidosedispenser. Svensli forteller at dispenseren inneholder medisiner som er ferdig dosert og som gis ut til riktige tidspunkter. Da slipper helsepersonell å reise innom pasienter opptil fire ganger om dagen bare for å dele ut medisin. Tiden personalet bruker på å reise og gjøre denne ene tjenesten kan heller benyttes mer effektivt, som å ha tid med kvalitet med pasientene. Dispenseren gir beskjed når det er på tide å ta medisinen, og om den skal tas med vann for eksempel, og gir beskjed til pårørende/helsepersonell dersom medisinen ikke blir tatt ut av dispenseren.

- Dispenseren vil redusere risikoen for feildosering, selv om vi ikke kan kontrollere om medisinen faktisk blir tatt. Den er ment for dem som er i stand til å ta medisinen sin selv, tilpasset denne enkelt brukerens behov, og som unngår feilmedisinering, forteller Svensli.

Digitalt nattilsyn
- En del pasienter og brukere skal ses til i løpet av natten. Det nattevaktene gjør er å gå inn på rommet til den enkelte å sjekke om pasientene faktisk sover, og da er det også typisk at de uheldigvis vekker dem, sier Jan Tore Meren i Eidsiva Vekst AS som er ansvarlig for prosjektet. Hvordan kan helsepersonell sjekke pasientene uten å vekke dem? Ulike sensorer skal sørge for dette, i tillegg til et kamera. Personvernet og integritet settes i fokus, så personalet kan kun sjekke kameraet innenfor tidslukene personalet skulle vært inne for tilsyn, eller ved utløst alarm, som brannalarm, trygghetsalarm og fallsensor. Kameraet lagrer ikke opptak. Digitalt nattilsyn testes nå hos ti pasienter, både på institusjon og hjemmeboende.

Låsesystemer
Med elektroniske nøkler i form av smykke eller klokke kan pasienter gå rundt uten å møte låste dører der de har lov til å gå, for eksempel til sitt eget rom, men vil også sikre at pasienter ikke går inn på rom de ikke skal ha tilgang til. Den elektroniske nøkkelen har også en sporingsfunksjon, slik at helsepersonell og pårørende kan finne igjen pasienten dersom vedkommende ikke er i nærheten eller trygghetsalarmen er utløst.
- Dette gir mindre inngripen og økt frihet for de pasientene som kan og vil benytte seg av dette, sier Meren.

Tilpasset brukeren
Svensli presiserer at det ikke er meningen at alle pasientene skal ha all teknologien, men at all bruk av teknologi skal være tilpasset den enkelte brukers og avdelings behov og med samtykke fra pasient og pårørende. Meren legger til at teknologien ikke skal erstatte besøksbehovet.

- Det blir spennende å se hvordan dette blir fremover. I fremtiden vil det ikke være nok personer til å utføre alle oppgavene vi står ovenfor. Med teknologien kan vi bruke de personene vi har der hvor det er viktig at de er, sier Granberg Johnsen.