oslo2022-cc-rgb_large[1]

Anskaffelser til OL2022 – ambisjoner og muligheter

Næringslivsseminar om OL2022 29.august

Det ønskes velkommen til en spennende formiddag. Seminaret er gratis (inkl lunsj), men av hensyn til kapasitet er det bindende påmelding. Maksimalt 50 deltakere. Påmeldingsfrist fredag 22.august kl 12.

Påmelding www.lillehammer.kommune.no/ol2022.

Agenda:

09.30

Intro og program for dagen

Møteleder

09.35

Velkommen

Adm. direktør Oslo2022 Eli Grimsby

09.40

Konseptet Oslo 2022 – slik det nå foreligger

Direktør Simen Bakken

10.05

OL2022 – totalt omfang av anskaffelser

Hvilke muligheter  vil OL2022 innebære for store og små virksomheter

Direktør Simen Bakken

10.30

Hvordan bør OL2022 gjennomføre anskaffelsesprosessen?

Hvilke utvalgskriterier bør vektlegges ved valg av leverandør?

Hvordan bør anskaffelsesprosessen gjennomføres for å sikre innovasjon og nyskapning?

Hva vil være viktig for å legge til rette for at små- og mellomstore bedrifter også vil delta i konkurransen om de største oppdragene? 

Gruppearbeid

12.30

Oppsummering og lunsj