Cabins in the mountains

Mange gode innspill

Fritidsboligkonferansen 2014

Torsdag 13. februar arrangerte Regionrådet, i samarbeid med Visit Lillehammer, en konferanse om hvordan vi kan skape økt attraktivitet og verdiskaping i tilknytning til de mange fritidsboligene i regionen. Konferansen hadde god oppslutning fra både næringslivet, politikere, kommune- og fylkesadministrasjon og hyttevelforeninger.

I løpet av dagen fikk konferansedeltakerne et godt innblikk i hva som er status og trender i fritidsboligbransjen, både med tanke på omsetning av eksisterende fritidsboliger og nybygging, og det ble satt søkelys på hva som skal til for at regionen skal lykkes med en framtidsrettet utvikling. Ønsker og forventninger til videre utvikling fra dem som eier fritidsboliger i regionen ble også formidlet. Konferansen er et viktig innspill til videre samarbeid om å løfte regionen ytterligere som fritidsboligregion og de mange gode innspillene vil bli tatt med inn i det videre arbeidet med en regional næringsplan for Lillehammer-regionen.