Gausdal Bruvoll SA

Ukens bedrift uke 14: Gausdal Bruvoll

Dette er ei sagbruksbedrift som ble etablert i Gausdal allerede i 1954. Dette er i dag landets største andelssagbruk, lokalisert både i Gausdal og Øyer. Etter store investeringer de siste årene er dette ei topp moderne produksjonsbedrift. Økonomisk går det også godt, noe som ikke er en selvfølge i dagens trelastmarked.

Bedrifta har ca. 95 ansatte og en omsetning på rundt 200 millioner. Årlig går det 120-140.000 kubikkmeter tømmer gjennom anlegget. De sise årene har den levert solide økonomiske resultater. Det er investert ca. 90 millioner kroner de siste fem årene., og framstår i dag som en høgteknologisk bedrift.

All saging foregår i Gausdal med helautomatiserte linjer, høvelanlegget er fornya, og det er bygd ny topp moderne tørke. Sist år ble det i Gausdal installert nytt flisfyringsanlegg.

Gausdal Bruvoll satser sterkt på videreforedling av trevirket. Tidlig starta de med overflatebehandling av utvendig kledning, og har nå et topp moderne anlegg til dette formål. De regner med at dette er framtida og at stadig mer kledning bilr levert overflatebehandla. Derfor har de satsa på å ligge helt i front med ny teknologi til dette formålet. Dette arbeidet gjøres på anlegget i Øyer.

Les mer om bedrifta på www.gausdalbruvoll.no