Ta kontakt - vi hjelper deg!

Regionens næringsutviklingsapparat

Lillehammer-regionen Vekst

Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner har samlet sine næringsutviklere i en felles enhet, sammen med Regionrådets koordinator. Enheten er lokalisert i Hub LHMR og går under betegnelsen Lillehammer-regionen Vekst.

Vi vil gjerne hjelpe deg - ta kontakt med oss!

Lillehammer-regionen Vekst (LRV) skal være en felles "inngangsdør" for utvikling av næringslivet i Lillehammer-regionen, i vid forstand. Vi bistår med videreutvikling av eksisterende bedrifter, såvel som nyetableringer, og er et viktig bindeledd mellom næringslivet i regionen og kommunenes administrative og politiske ledelse. Under finner du kontaktinformasjon!
 

EirikHaagensen.pngEirik Haagensen, Næringssjef
E-post: eh@vekst.lillehammer.no
Mobil: 917 69 937
                                                                                       
Dag Høihot VågsnesDag Vågsnes, Assisterende næringssjef
E-post: dhv@vekst.lillehammer.no
Mobil: 909 10 644
AnneKirstiRyntveit.pngAnne Kirsti Ryntveit, Regionrådskoordinator
E-post: akr@vekst.lillehammer.no
Mobil: 90 61 14 64
 Line Ramsvik, næringsutvikler
E-post: line.ramsvik@lillehammer.kommune.no
Mobil: 971 32 383
HenningHolmbakken.pngHenning Holmbakken, Næringsutvikler
E-post: hh@vekst.lillehammer.no
Mobil: 917 07 016
ØivindPederesen.pngØivind Pedersen, Kulturnæringsutvikler
E-post: oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no
Mobil: 900 97 116
 Cecilie Thaulow, digital forretningsutvikler
E-post: cecilie.thaulow@lillehammer.kommune.no