Ta kontakt - vi hjelper deg!

Regionens næringsutviklingsapparat

Lillehammer-regionen Vekst

Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner har samlet sine næringsutviklere i en felles enhet, sammen med Regionrådets koordinator. Enheten er lokalisert i Hub LHMR og går under betegnelsen Lillehammer-regionen Vekst.

Vi vil gjerne hjelpe deg - ta kontakt med oss!

Lillehammer-regionen Vekst (LRV) skal være en felles "inngangsdør" for utvikling av næringslivet i Lillehammer-regionen, i vid forstand. Vi bistår med videreutvikling av eksisterende bedrifter, såvel som nyetableringer, og er et viktig bindeledd mellom næringslivet i regionen og kommunenes administrative og politiske ledelse. Under finner du kontaktinformasjon!
 

EirikHaagensen.png Eirik Haagensen, Næringssjef
E-post: eh@vekst.lillehammer.no
Mobil: 91 76 99 37
                                                                                       
Dag Høihot Vågsnes Dag Høiholt-Vågsnes, Assisterende næringssjef
E-post: dhv@vekst.lillehammer.no
Mobil:90 91 06 44
AnneKirstiRyntveit.png

Anne Kirsti Ryntveit, Regionrådskoordinator
E-post: akr@vekst.lillehammer.no
Mobil: 90 61 14 64

SiljeOwrenn.png

Silje Owrenn, Regionmarkedsfører
E-post: so@vekst.lillehammer.no
Mobil: 98 03 93 05

HenningHolmbakken.png Henning Holmbakken, Næringsutvikler
E-post: hh@vekst.lillehammer.no
Mobil: 91 70 70 16
ØivindPederesen.png Øivind Pedersen, Kulturnæringsutvikler
E-post: oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no
Mobil: 90 09 71 16