Startfelt Maihaugen

Søknadsfrist 10. februar

Utlysning av arrangementsmidler

Den 10. februar er fristen for å søke arrangementsmidler fra Regionrådets støtteordning for nasjonale og internasjonale arrangement. Inntil kr. 250 000 skal fordeles i denne runden. Det vil bli en ny utlysningsrunde i september med ytterligere kr. 250 000 i potten. For informasjon om kriterier for ordningen, søknadsskjema mm. kan du klikke her.