Kompetanse illustrasjon

600 000 kroner til kompetanseprosjekt

Lillehammer-regionen Vekst med samarbeidspartnere får EU-midler til viktig kompetanseprosjekt. I prosjektet skal vi jobbe med voksnes læring og kompetanse samt inkludering i arbeidslivet. 

Hovedsamarbeidspartner er Hörsholm job center i Danmark, mens også NAV og NTNU har sentrale roller. Midlene som nå er innvilget er knyttet til et småskalaprosjekt. Et slik småskalaprosjekt skal i seg selv gi viktig kunnskap, men Lillehahmmer-regionen ser også for seg at småskalaprosjektet vil gi viktig input til målet om å sende en søknad om hovedprosjekt til det såkalte Erasmus+-prosgrammet i september.

Etter at Silje Owrenn (Lillehammer-regionen Vekst) og Hege Ottesen (NAV) jobbet fram søknaden, er det nyansatte Cecilie Thaulow som nå tar over stafettpinnen og skal være prosjektleder både for småskalaprosjektet og arbeidet med å få fram søknaden før september. Hun vil jobbe delt mellom Lillehammer-regionen Vekst og Senter for livslang læring på Høgskolen. Sistnevnte har hovedansvaret for søknadsprosessen fram mot hovedprosjektsøknad.

Konkret har vi i småskalaprosjektet satt opp to hovedaktiviteter:

  • Aktivitet 1: samle innsikt fra målgrupper og interessenter for å etablere et felles grunnlag for systematisk arbeid med voksnes læring og kompetanse.
  • Aktivitet 2: Identifisere grunnlaget for hvordan regioner kan arbeide innsiktsbasert med voksnes læring og kompetanse gjennom bruk av big data

"Vi håper vi med dette kompetanseprosjektet kan bidra til å løse to sentrale samfunnsproblemer: arbeidsgiveres utfordringer med å få tak i riktig kompetanse og at mange potensielle arbeidstakere faller utenfor arbeidslivet", sier næringssjef Eirik Haagensen i en kommentar. "Vi har store ambisjoner for hva vi skal oppnå, men jeg er imponert over det grunnlaget Hege og Silje har lagt, og jeg er trygg på at vi har fått inn en veldig god prosjektleder i Cecilie.

Om du er nysgjerrig på dette prosjektet og om din organisasjon kan være en del av det? Ta kontakt med prosjektleder Cecilie Thaulow: cecilie.thaulow@lillehammer.kommune.no.