Vil DU avlaste pårørende til personer med demens?

Ta kontakt med Lene Brendløkken på telefon 948 60 053!
Det vil avholdes flere kurs framover. 

Frivillig.jpg