Reiselivsinnovasjon

Tid og sted: 14.mars 2014, Fylkeshuset Lillehammer

Skattefunnseminar for reiseliv- og kulturnæringsaktører

SkatteFUNN-avdelingen ved Norges forskningsråd informerer om finansieringsmulighet for deg som ønsker å utvikle et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny produksjonsprosess.  Vi presenterer også en rekke gode eksempler på SkatteFUNN-prosjekter i denne sektoren til inspirasjon!

SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har FoU-prosjekter, eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til inntil 20 prosent skattefradrag.

Kursleder er Beate Nicoline Andersen, SkatteFUNN-sekretariatet, Norges forskningsråd

Program

10:00-12:00 SkatteFUNN som virkemiddel:

  • Hva er et godt SkatteFUNN-prosjekt, og hvilke aktiviteter kan finansieres?
  • Prosjekteksempler
  • Utfylling av søknaden
  • Hvordan gjennomføre og rapportere prosjektet?
  • Muligheter og begrensninger

Påmelding innen fredag 7. mars 2014 til Elisabeth Frydenlund, Norges forskningsråd, efr@forskningsradet.no, tlf. 95 98 13 07. Seminaret er gratis – ikke avmeldt plass faktureres.

Komplett invitasjon finnes her