En pådriver i utviklingsarbeidet i Lillehammer-regionen

Interkommunalt politisk råd

Regionrådet er en pådriver i utviklingen av Lillehammer-regionen, både gjennom tildeling av utviklingsmidler og politisk og administrativt påtrykk i saker av stor betydning for regionen. Regionrådet består av ordfører og én opposisjonspolitiker fra henholdsvis Lillehammer, Øyer og Gausdal, samt to fylkespolitikere. I tillegg møter rådmennene i de tre kommunene, en administrativ representant fra fylkeskommunen og regionkoordinator. Ledervervet i Regionrådet går på omgang mellom ordførerne. I 2019 er det ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, som er regionrådsleder.

Formål

Regionrådet nyttes i en rekke sammenhenger som en hørings- og drøftingsinstans ift saker av regional betydning. Gruppa disponerer også en del midler gjennom partnerskapsavtalen mellom de deltakende kommunene og fylkeskommunen. Prioriteringen av disse midlene til tiltak som kan bidra til en positiv utvikling i regionen, er en viktig oppgave. Regionrådet initierer og støtter prosjekter som bygger opp under ambisjonene i Regional næringsplan. I tillegg har Regionrådet gjennom en rekke år engasjert seg i arbeidet med å støtte opp under fellestiltak som bygger opp under idretten i regionen. Regionrådet har også en egen arrangementstøtteordning, som du kan lese mer om under menypunktet til venstre.

Regionkoordinator kan kontaktes dersom man ønsker å diskutere aktuelle prosjekter (for kontaktinfo, se nederst på siden).

For nærmere detaljer om Regionrådets arbeid vises det til Regionrådets årsmeldinger.

Medlemmer i Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen

 • Ordfører og regionrådsleder, Jon Halvor Midtmageli, Øyer kommune
 • Ordfører Ingunn Trosholmen, Lillehammer kommune
 • Ordfører Anette Musdalslien, Gausdal kommune
 • Opposisjonspolitiker Brit Kramprud Lundgård, Øyer kommune
 • Opposisjonspolitiker Anne Synnøve Østensen, Gausdal kommune
 • Opposisjonspolitiker Astrid Gaasand, Lillehammer kommune
 • Fylkespolitiker, Innlandet fylkeskommune (uavklart)
 • Fylkespolitiker, Innlandet fylkeskommune (uavklart)
 • Kommunedirektør Ådne Bakke, Øyer kommune
 • Kommunedirektør Rannveig Mogren, Gausdal kommune
 • Kommunedirektør Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune
 • Rådgiver, Oppland fylkeskommune (uavklart)
 • Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit

Møteplan

Rådet møtes jevnlig, ca seks ganger i året. I møtene behandles saker av regional betydning. Du finner sakspapirer og protokoller fra møtene under menypunktet "Dokumenter" til venstre på siden.

Møteplanen for 2020 er som følger:

Fredag 31. januar Rådsmøte
Fredag 27. mars Rådsmøte
Tirsdag 21.april Regional formannskapskonferanse
Fredag 22. mai Rådsmøte
Fredag 4. september Rådsmøte
Fredag 23. oktober Rådsmøte
Fredag 4. desember Rådsmøte

 

 

Anne_Kirsti_Ryntveit_color_lowres2
Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit Foto: Esben Haakenstad

Kontaktinformasjon

Regionkoordinator
Anne Kirsti Ryntveit
Tlf: 906 11 464
e-post: akr@vekst.lillehammer.no

Besøksadresse:
Hub LHMR
Jernbanegata 13
2609 Lillehammer

Postadresse:
Regionrådet c/o Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

Fakturaadresse:
Regionrådet c/o Gausdal kommune
Fakturamottak
Postboks 986
2626 Lillehammer 

Fakturaer kan også sendes på e-post til Scanner.sentral.ingaende.faktura@lillehammer.kommune.no