Ressurslinker_næringslivet

Koronaviruset

Ordninger og ressurslinker for næringslivet

På denne siden finner du ordninger og ressurslinker for næringslivet i forbindelse med utbruddet av koronoaviruset. For enkelte næringsaktører har utbruddet av koronaviruset allerede fått betydning for normal drift og virke. Lillehammer-regionen Vekst ønsker å ha en løpende dialog med lokalt næringsliv. Vi har begrensede virkemidler, men vil holde oss oppdatert på eventuelle statlige og fylkeskommunale virkemidler. Vi er tilgjengelige dersom din virksomhet ønsker å diskutere mulige løsninger og tiltak for bedriften. Kontaktinformasjon finner du her. Nederst i artikkelen finner du også ressurslinker til tips og anbefalinger som foreligger ovenfor næringslivet. 

NB! Artikkelen oppdateres kontinuerlig​ - sist oppdatert 10.08.2020 kl 11.03
 

Økonomisk tiltak for næringslivet under koronakrisen

Hovedelementer

Dette er en oversikt over de økonomiske tiltakene som er vedtatt, for næringslivet under koronakrisen. Enkelte av dem er operative og enkelte arbeider forvaltningen med å få på plass de tekniske løsningene for.
 

De ulike tiltakene kan grovt grupperes i fire hovedkategorier:

  • Forskyvninger i form av endrede frister for skatter og avgifter
  • Mulighet for lån og tilskudd
  • Lettelser av personalkostnader
  • Tilskudd som bidrag til å dekke faste kostnader

 

Nye ordninger lanseres hyppig og flere av dem kommer i drift fremover. Det gjør oppdatering av oversikter som denne, krevende. Denne siden er en ressursbank som peker til ulike offentlige aktører med ansvar for de ulike ordningene. Det er viktig å konferere dem for hva som gjelder akkurat nå.

 

Sentrale infobanker for næringslivet gjennom koronakrisen

Mange aktører har gode infobanker om de ulike ordningene. Her er et utvalg meget sentrale:

 

Forskyvninger av frister for skatter og avgifter

  • Skatteetaten har listet opp alle ordningene om skatter og avgifter de har ansvar for å forvalte og de endringene som er gjort ifm koronakrisen. Du finner oversikten her.
  • Er du ansatt i egen bedrift og får den personlige inntekten redusert, bør du umiddelbart vurdere å endre skattekortet. Det kan du gjøre her.

 

Muligheter for lån eller tilskudd til utviklingsprosjekter

  • Bankene begynner å få på plass infosidene sine om lånegarnatiordningen/obligasjonslånene vedrørende Statens lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter. Eksempelvis er DNBs slik.
  • Innovasjon Norge har en rekke tiltak (avdragsfrihet, oppstartsfinansiering og tilskudd) som kan være aktuelle. Du finner infosiden her.

 

Lettelser av personalkostnader

 

Særskilt å være oppmerksom på for selvstendig næringsdrivende

 

Tilskudd til å dekke faste kostnader

 

Øvrige ressurslinker du kan oppsøke for mer informasjon: