Downhill World Cup i Hafjell. I 2014 skal VM i downhill og rundbane arrangeres i Lillehammer-regionen

Ny utlysning av arrangementsmidler

Regionrådet ønsker å stimulere til økt verdiskaping knyttet til nasjonale og internasjonale arrangement i regionen. Det er etablert en støtteordning for dette formålet og neste søknadsfrist er 15. september. I denne runden skal kr. 250 000 fordeles til tiltak som oppfyller de vedtatte kriteriene for ordningen.

Regionrådets arrangementsstøtteordning så dagens lys i 2012. Formålet med ordningen er å støtte opp under arrangementer som kan bidra til økt verdiskaping i regionen. Det er to årlige tildelingsrunder. Det har vært stor interesse for ordningen og Regionrådet har mottatt mange søknader om midler. Søknadene har blitt grundig vurdert med bakgrunn i de vedtatte kriteriene og i de tre foregående tildelingsrundene har totalt 14 arrangementer fått tilsagn om støtte. Støttebeløpene har ligget mellom kr. 50 000 og 100 000.

Nærmere detaljer om hva som skal til for å være støtteberettiget, retningslinjer for utforming av søknad og oversikt over tidligere tildelinger kan man finne her.