Næringsforeninger og møteplasser

Det finnes en rekke mer eller mindre formaliserte møteplasser i Lillehammer der du kan møte andre fra næringslivet for å diskutere, lære og samarbeide. Under har vi forsøkt å gi et innblikk i disse møteplassene, hvem de er til for og hensikten med dem.

Gausdal Næringsforum jobber aktivt for å fremme utvikling i eksisterende næringsliv, fremme generell etableringslyst og for å trekke til seg nye bedrifter/aktiviteter i Gausdal kommune. Gausdal Næringsforum skal være næringspolitisk talerør overfor myndigheter og eksterne næringsorganisasjoner. Les mer her.

Øyer Næringsråd er en nøytral, upolitisk interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Øyer kommune. Øyer Næringsråd skal være et kontaktorgan mellom næringslivet, kommunale- og andre myndigheter. Les mer her.

Lillehammer Næringsforening har som formål å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og vekstmuligheter for næringslivet i Lillehammer, og er et organ som skal påvirke myndighetenes næringspolitikk. Les mer her.

Lillehammer Industriforening er et nettverk av 15 medlemsbedrifter som alle står for viktig verdiskaping. Viktige saker for industriforeningen er infrastruktur og arbeidet for gode rammebetingelser for verdiskapende virksomheter, og da spesielt påvirkninsarbeid for utvikling av gode næringsarealer i kommunen. Les mer her.

"Hub.Pub" går av stabelen i Hub LHMR den andre torsdagen i måneden i perioden september til mai. Hub.Pub er en sosial og uformell møteplass med faglig påfyll. Målgruppen er alle som ivrer for næringsutvikling, gründerskap og skaperglede, eller rett og slett bare har lyst til å stifte noen nye bekjentskaper. "Digitips" arrangeres som om morgenen den siste tirsdagen i måneden og er en møteplass for dem som vil lære enkle og effektive triks innen digital markedsføring. Følg HubLHMR på Facebook for å få med deg kommende Hub.Pub og Digitips!