Attraktive næringstomter tilgjengelig

Alle kommunene i Lillehammer-regionen har attraktive næringstomter tilgjengelig. Ta kontakt for med næringsutviklerene i Lillehammer-regionen Vekst for en prat om hvilke muligheter som finnes:

Gausdal: Dag Høiholt-Vågsnes (dhv@vekst.lillehammer.no tlf.90910644). Se også kommunens nettside: Etablering i Gausdal.

Lillehammer: Eirik Haagensen (eh@vekst.lillehammer.no tlf 91769937). Se også kommunens nettside: Etablering i Lillehammer

Øyer: Henning Holmbakken (hh@vekst.lillehammer.no tlf 91707016). Se også kommunens nettside: Etablering i Øyer

Steinsmoen næringsområde
Steinsmoen næringsområde