Kopi av Kopi av Kopi av digiminds[1]

Din idé kan vinne 10.000 kroner

Mjøsas Idépris 2018

Velkommen til  felles pris for å kåre gode ideer i  Lillehammer-, Gjøvik- og Hamarregionen.  Vi vil sammen løfte næringsutvikling i regionene og har sammen etablerte Mjøsas idepris. Hensikten er å stimulere til ideer som  løftes frem og som på sikt skaper nye arbeidsplasser og vekst.

 

Vi ønsker innspill på kandidater. En jury vil kåre beste ide i både Lillehammer-, Gjøvik- og Hamarregionen. Vinner blir lansert på DNB NXT den 18. september. Hver regionvinner får 10.000,- fra sitt regionkontor.

Kom med forslag innen 10.09 .

Hva gjør du:

Gå inn på denne linken og registrer idéen. Der kan du også laste opp en film der du presenterer idéen. Presenter ideen på inntil 4 minutter, max 100Mb. Her beskriver du ideen og sier litt om hva gjør ideen unik, ambisjonene du har,  hva slags kundeutfordring den skal den løse,  og hvem  er løsningen til for.

Hilsen,
Gjøvikregionen Utvikling, Lillehammer-regionen Vekst og Hamarregionen Utvikling