LillehammerRegionen_250x216

Regionens næringsutviklingsapparat

Lillehammer-regionen Vekst

Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner har samlet sine næringsutviklere i en felles enhet, sammen med Regionrådets koordinator. Enheten er lokalisert i Hub LHMR og går under betegnelsen Lillehammer-regionen Vekst.

Dette hjelper vi deg med!

Lillehammer-regionen Vekst (LRV) skal være en felles "inngangsdør" for utvikling av næringslivet i Lillehammer-regionen, i vid forstand.

LRV har ansvar for kommunenes etablererveiledning, er sekretariat for de næringsforeningene i regionen og saksbehandler for søknader til kommunenes næringsfond. Vi arbeider med å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende bedrifter, såvel som nyetableringer, og er et viktig bindeledd mellom næringslivet i regionen og kommunenes administrative og politiske ledelse.

  • Sysler du med tanker om å starte opp for deg selv?
  • Eller er er du allerede igang, men trenger hjelp til å utvikle bedriften videre?
  • Ønsker du fellesskap med andre som er i en etablerings- eller utviklingsfase?
  • Er du på jakt etter næringsarealer for bedriftsetablering eller utvidelse?
  • Har du andre spørsmål relatert til nærings- og bedriftsutvikling?

Ta kontakt med oss, og vi vil etter beste evne forsøke å hjelpe deg! Er det andre som er bedre egnet til å svare på dine spørsmål eller hjelpe deg videre, vil vi bistå deg med å komme i kontakt med de rette aktørene.

Vi ønsker at terskelen for å kontakte LRV skal være svært lav, så ikke nøl med å kontakte oss om det er noe du lurer på!.

 

Dette er oss!

Lillehammer-regionen Vekst består av følgende personer:

Dag_web.jpg

Dag Høiholt Vågsnes (ass næringssjef)
dhv@vekst.lillehammer.no 
Tlf. 90910644

Eirik_web.jpg

Eirik Haagensen (næringssjef)
eh@vekst.lillehammer.no
Tlf. 917 69 937

AnneKirsti_web.jpg

Anne Kirsti Ryntveit (regionkoordinator)
akr@vekst.lillehammer.no 
Tlf. 90611464

Henning_web.jpg

Henning Holmbakken (næringsutvikler)
hh@vekst.lillehammer.no
Tlf: 917 07 016
 

Silje_web.jpg

portrett Øivind_web.jpg

Silje Owrenn (regionmarkedsfører)
so@vekst.lillehammer.no
Tlf: 980 39 305

 

 


Øivind Pederesen (kultur & næring)
oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no
Tlf: 90097116

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut