Bli medlem i Lillehammer Næringsforening!

Lillehammer næringsforening

Lillehammer Næringsforening (LNF) ønsker å skape et blomstrende næringsliv i Lillehammer. Vi vil at Lillehammer som by skal tiltrekke seg spennende virksomheter og mennesker. LNFs ambisjon er å skape en viktig møteplass for næringsdrivende i Lillehammer – et naturlig sted å knytte et lokalt nettverk for personlig utvikling og til nytte for din bedrift.

LNF arbeider med følgende hovedprosjekter:

  • Være en næringspolitisk pådriver i Lillehammer
  • Fremme næringsvekst
  • Være en attraktiv og inspirerende forening og møteplass for medlemmene

LNF taler næringslivets sak i riktige fora, og arbeider for å sikre gode rammevilkår for næringsdrivende i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
Ønsker du å være en del av dette bør du melde deg inn i LNF. Medlemskap gir deg adgang til våre møter og arrangementer – både faglige og sosiale – i løpet av året.
Innmelding gjøres enkelt på denne linken: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=166567X5592
Se også vår Facebook-side: https://www.facebook.com/LillehammerNaeringsforening
For ytterligere informasjon, ta kontakt med sekretariatsleder Eirik Haagensen (eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no) eller konstituert styreleder Eli K. Saastad (eks@fossekall.no)

Vedtekter Lillehammer næringsforening

 

Årsmeldinger:

Årsmelding 2018 Lillehammer Næringsforening

Årsmelding 2017 Lillehammer Næringsforening

Årsmelding 2016 Lillehammer Næringsforening

Årsmelding 2015 Lillehammer Næringsforening

Årsmøteprotokoller:

Protokoll fra årsmøtet 2018

Protokoll fra årsmøtet 2017

Referat fra årsmøtet 2016

Ekstraordinær generalforsamling august 2015

Referat fra årsmøtet 2015

Innspill fra foreningen:

Høringsinnspill kommuneplanens arealdel og byplanen

Høringsinnspill Hove Hensettingsanlegg

Høringssvar 2. gangs høring kommuneplanens arealdel - april 2018

Innspill om forlengelse av Industrigata - 2018

2. gangs høringssvar E6 - vår 2018

Innspill til planprogram for Lurhaugen m/LSD og VL - februar 2018

OL-kronikk i GD og Lillehammer Byavis 22.september 2016

Høringssvar kommuneplanens arealdel Lillehammer kommune - mai 2016

Spørreundersøkelse stortingskandidater 2013 - alle svar

Spørreundersøkelse stortingskanditater 2013 - oppsummering

Møteinvitasjoner:

18120212 Medlemsmøte LNF

15032013 Medlemsmøte LNF

07052013 Medlemsmøte LNF

02092013 Medlemsmøte LNF

22102013 Medlemsmøte LNF

11122013 Medlemsmøte LNF - presentasjon "Byutvikling Lillehammer" v/Paul Berger

19022014 Medlemsmøte LNF

24062014 Medlemsmøte LNF

14102014 Medlemsmøte LNF

30102015 Medlemsmøte LNF