korona

Kontakt oss

Koronainformasjon til næringslivet

26. januar 2021

Lillehammer-regionen Vekst ønsker å ha en løpende dialog med lokale bedrifter vedrørende koronapandemien og dens konsekvenser for næringslivet.