Mohammed filmstudent

Læring for livet

Her kan du utvikle dine interesser og talenter!

Lillehammer-regionen tilbyr et bredt spekter av utdanningsmuligheter på høgskolenivå og har også en svært anerkjent og tradisjonsrik folkehøgskole. Mulighetene for å realisere utdaninningsdrømmene dine er således gode, enten du er ungdom i starten av et utdanningsløp, eller voksen som ønsker kompetanseheving.

I Lillehammer-regionen har vi to offentlige og én privat skoler på høgskolenivå. Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (HINN) tilbyr både kortere etter- og videreutdanningsløp og undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå med særlig fokus på mediefag og samfunnsvitenskapelige fag. På Jørstadmoen finner du Forsvarets ingeniørhøgskole. Høste 2018 startet de første stundenene på Lillehammer Institute og Music Production and Industries (LIMPI), et intensivt høgskolestudium over ett år med fokus på profesjonell musikkproduksjon og internasjonal musikkbransje. 

Hamar og Gjøvik med bla. lærer-, sykepleie- og ingeniørutdanninger innenfor dagpendlingsavstand og med gode kommunkiasjonsforbindelser.

I tillegg tilbyr Karrieresenteret (Karriere Oppland Lillehammer) karriere- og studieveiledning, videregåendende opplæring, fagskole (videreutdanning), desentralisert høyskoleutdanning og realkompetansevurdering, spesielt rettet mot voksne. Og ved folkehøgskolen Nansenskolen kan man fordype seg innenfor tre linjer: Filosofi, litteratur og politikk, Skrivekunst og Visuell kunst.

I menypunktene til venstre kan du lese mer om tilbudene regionen har for utdanning ut over videregående skole.