Høgskolen i Lillehammer

HiL i vinden

Høgskolen i Lillehammer har vært i vinden de siste dagene. Først lanserte de et nytt studium i Sport Management, som bygger svært godt oppunder idretts- og arrangementssatsingen i regionen. Så ble det kjent at studentene ved høgskolen er svært fornøyde. Det siste var kanskje ikke så overraskende, men likevel svært hyggelig

Bachelor-studiet i Sport Management starter opp allerede til høsten, og skal i første omgang ha 20 studenter. HiL skriver selv følgende om studiet på sin hjemmeside:

"Lillehammerregionen er med sine mange anlegg, sine mange arrangement og gode treningsfasiliteter selve vintersportshovedstaden i Norge. Samtidig har Høgskolen i Lillehammer bygget opp gode studiemiljø blant annet innen organisasjon og ledelse, idrett, reiseliv og film- og fjernsynsfag.

Til sammen ligger alt til rette for å skape en faglig sterk og praktisk rettet utdanning innen arrangementsledelse, idrettsadministrasjon og ledelse av sportsrelatert virksomhet".

Også GD omtalte forleden studiet, og avisen la da vekt på koblingen til Ungdoms-OL. Høgskolelektor Trine Løvold Syversen sier blant annet følgende til avisen: "Ungdoms-OL får en sentral rolle i utdannelsen for de første kullene. Det er et praktisk studie, hvor studentene blant annet vil praktisere i organisasjonen".

3.februar lanserte NOKUT den nye portalen www.studiebarometeret.no, der det er mulig å se hva studentene faktisk mener om de ulike studiene. GD kunne før helgen fortelle at HiL hevder seg i studietoppen.