Illustrasjon

Offentlig ettersyn

Forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler

25. juni 2021

Formannskapet i Lillehammer vedtok 15.06.2021, å legge forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler i Lillehammer kommune ut til offentlig ettersyn, sak 36/21. 

Fakkelgården lillehammer

Næringsutvikling i Lillehammer-regionen: Gi dine innspill

29. januar 2021
Kommunene i Lillehammer-regionen har laget et forslag til ny strategisk næringsplan. Vi ber nå om innspill på innretningen i planen, samt konkrete forslag til tiltak vi kan samarbeide med næringslivet om. Fristen for innspill er 26. februar 2021
Samarbeid er nøkkelen

Neste søknadsfrist 1. oktober

Næringsfondet i Lillehammer kommune

20. januar 2021

Lillehammer kommune disponerer årlig 450 000 kroner i næringsfondet. Størstedelen av dette deles ut i to ordinære tildelinger årlig, der Formannskapet er beslutningsmyndighet

Vil DU avlaste pårørende til personer med demens?

27. oktober 2020

Ta kontakt med Lene Brendløkken på telefon 948 60 053!
Det vil avholdes flere kurs framover. 

Uno-x development weekend

Sykkel-Norge kommer til Øyer, Gausdal og Lillehammer

02. september 2020
Fredag 4. september og lørdag 5. september er det sykkelritt i regionen. Rittet gir muligheter for å oppleve stor idrett nært der du bor, og samtidig vil det gi noen begrensninger på fremkommeligheten på noen veier i regionen.
Fakkelgården

Planprogram for strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen

14. november 2019

Kommunedirektørene i Lillehammerregionen har besluttet å sende planprogram for ny strategisk næringsplan for Lillehammerregionen ut på åpen høring med frist 13. januar 2020.

Thea Kamfjord Eriksen fikk Lillehammer kommunes kulturstipend for 2018

Lillehammer kommunes kulturstipend 2018

13. desember 2018

Thea Kamfjord Eriksen mottok Lillehammer kommunes kulturstipend for 2018 ved starten av årets siste kommunestyremøte, torsdag13. desember. Det var ordfører Espen Granberg Johnsen som delte ut stipendet, som er på 25 000 kroner.

Danseoppvisning

Norges tredje beste kulturkommune

16. november 2018

Lillehammer er rangert som den tredje beste kulturkommunen i landet.

Omsorgsstønad

15. oktober 2018

Omsorgsstønad kan søkes av pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er en stønad, og er ikke å forstå som en en lønnsutbetaing for faktiske brukte timer.
I vurderingen og utmålingen av omsorgsstønad skal det særlig legges vekt på hvor tyngende omsorgsoppgavene er og om de innebærer mye nattarbeid ekler avbrudd i nattesøvnen.