15396539-business-hand-writing-business-idea-concept

Driver din bedrift utviklingsarbeid?

23.oktober avholdes et kurs der du kan lære mer om hvordan du søker om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. Kurset dekker ordningene til Forkningsrådet, Regionalt Forskningsfond Innlandet og VRI Innlandet. Kurset avholdes i fylkeshuset på Lillehammer.

Norges forskningsråd, Regionalt forskningsfond Innlandet (RFFINNL) og VRI Innlandet inviterer til Søknadsskole for aktører som vurderer å søke om forsknings- og utviklingsmidler. Søknadsskolen er et praktisk orientert og gratis opplegg for bedrifter, høgskoler og offentlig sektor. Søknadsskolen vil gi deg god innsikt i retningslinjene for forskningsprogrammene og hvordan man setter opp en søknad til Forskningsrådet og Regionalt forskningsfond Innlandet. Søknadsskolen er delt opp i tre moduler, og du kan delta på alle eller bare enkeltmoduler.

Første og andre modul avholdes på Lillehammer 23.oktober, mens tredje modul kan gjennomføres 14.november på Hamar.

Kurset er gratis.

Se komplett invitasjon og informasjon om påmelding.