Handlingplaner, årsmeldinger, møteinnkallinger og protokoller

Regionrådet lager en årlig handlingsplan som beskriver pågående prosjekter og legger føringer for prioriteringer av midler. Hvert år oppsummeres også virksomheten i det foregående året i en årsmelding. Det lages møteinnkallinger med dagsorden og sakspapirer til hvert møte, samt protokoller som oppsummerer møtene. Disse og andre relevante dokumenter finner du under.