Foto_Esben Haakenstad

Gode skoler og barnehager

Lillehammer-regionen har skoler og barnehager med kompetente ansatte, god plass og omgivelser som innbyr til lek og moro. Mange foreldre synes også det er veldig praktisk at det store flertallet kan nå disse til fots eller på sykkel, og må man kjøre eller ta buss er avstandene små og køproblemene minimale.

Skolene i regionen jobber kontinuerlig med å heve det faglige og sosiale læringsmiljøet. Tidlig innsats er et viktig satsingsområde. Idrett og folkehelse er høyt prioritert i skolene i Lillehammer-regionen. Aktiv i skolen er en satsing som har pågått over flere år, der hensikten er å sikre tilpasset og kvalitativt god fysisk aktivitet og idrettsglede for alle barn og unge i regionens grunnskole. Ipad er innført som verktøy i undervisningen i skolene i regionen. Flere av skolene har gjennomgått vesentlig opprustning og nybygging de senere årene, senest den helt nye Nordre Ål skole på Lillehammer som åpner dørene for elevene ved skolestart høsten 2019. 

Kommunene har også god dekning av kommunale og private barnehager med kompetente ansatte og god plass for lek og læring. 

Her kan du lese mer om skolene og barnehagene i de tre kommune:

 

Foto: Esben Haakenstad