Lars Ragnar Manengen fra Lillehamemr Cykle Klubb vinner Birkebeinerrittet

Høringsfrist 30. januar 2019

Arrangementsstrategi for Lillehammer-regionen

Regionrådet i Lillehammer-regionen har bestemt at regionen skal utvikle en arrangementsstrategi. Strategidokumentet er for tiden ute på høring, og alle interesserte inviteres til å komme med sine innspill. Særlig inviteres kommunene og arrangementsmiljøer til å sende høringsinnspill.

Strategidokumentet blir behandlet i Regionrådet 22. februar, og skal deretter vedtas i de to kommunene.

Høringsinnspill sendes til lillehammer.kommune.postmottak@lillehammer.kommune.no senest 30. januar, og merkes tydelig med "Høringsinnspill arrangementsstrategi Lillehammerregionen".

 

Om strategien

Arrangementsstrategien har som formål å gi en overordnet retning på hva kommunene vil prioritere og ha særlig fokus på innenfor arrangementsfeltet, og ønsker å skape i tett samarbeid med de mange dyktige arrangementsaktørene i regionen.  Et viktig bidrag i denne strategien vil derfor være å tydeliggjøre hvilke ambisjoner kommunene har for arrangementssatsingen i regionen. Den skal tydeliggjøre hvilke områder som bør ha særlig fokus for å kunne utvikle og styrke arrangementssektoren i regionen fremover og gi et bedre grunnlag for prioritering og målretting av fremtidige ressurser innenfor arrangementsfeltet. Strategien skal være tydelig nok til å angi en ønsket retning og peke på utviklingsområder, men samtidig fleksibel og dynamisk nok som arrangementsfeltet, og den regionale tilnærmingen, krever.  Den skal videre bidra til økt kunnskap om arrangementenes betydning i et helhetlig perspektiv.

Det er viktig å presisere at strategien ikke går inn og mener noe om utvikling av enkeltstående arrangementer.